In de zorgsector, is het van groot belang dat de omgeving zo veel als mogelijk vrijgewaad zijn van stof en vuil. Dit om bacteriën geen extra kansen te geven.

Een niet te verwaarlozen aspect in dat gegeven, is de afwerking van de hoeken. Om hygiënische redenen, is het aangewezen om hoeken zodanig af te werken, dat men er makkelijk met desinfecterende kuisproducten bij kan.

Hiervoor wordt de vloerbekleding vaak met afgeronde plinten geplaatst. De vloeren worden dan een aantal centimeter op de muren geplaatst en worden ondersteund door een speciaal ontworpen holle-hoekprofiel.

Ook voor het creëren van douchekuipen, wordt de vloerbekleding op deze manier geplaatst. (hieronder een voorbeeld van WZC De Zonnestraal te Lint)